podatki od nieruchomości

Jaki podatek od wynajmu mieszkania?

Osoby fizyczne wynajmujące mieszkanie mogą się rozliczać z fiskusem tylko na zasadach ryczałtu. Z zasad ogólnych mogą korzystać tylko przedsiębiorcy, wynajmujący nieruchomość w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. To ogromna zmiana, która weszła w życie z początkiem 2023 roku.

Właściciele mieszkań nie mogą już rozliczać kosztów uzyskania przychodu ani korzystać z kwoty wolnej od podarku. Rozwiązania te są niedostępne w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który obecnie jest jedyną metodą opodatkowania najmu, realizowanego przez osoby fizyczne.

Ryczał – podatek od najmu nieruchomości

Ryczałt jest prostą formą opodatkowania. Możemy go rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. O wybranej metodzie nie musimy informować urzędu skarbowego (chyba że zawieramy z najemcą umowę najmu okazjonalnego), musimy jednak odprowadzać regularnie zaliczki na podatek i do końca kwietnia 2024 roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28.

Podatek należy zapłacić od całej kwoty, jaką otrzymujemy od najemcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w umowie najmu zamieścimy informację, że jednie pośredniczymy w regulowaniu opłat za media. W takiej sytuacji podatek zapłacimy tylko od kwoty będącej naszym przychodem za najem.

Stawki ryczałtu za najem nieruchomości 2023

Jeśli nasze przychody z tytułu najmu nie przekroczą rocznie kwoty 100 tys. złotych, to stawka podatku wyniesie 8,5% przychodów. Po przekroczeniu progu nadwyżka będzie oprocentowana stawką 12,5%. Obliczony według obowiązujących stawek podatek przelewamy na nasz mikrorachunek w urzędzie skarbowym. Mamy na to czas do 20 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału. Ponieważ w przypadku ryczałtu nie możemy skorzystać z kwoty wolnej, podatek musimy zapłacić już w kolejnym miesiącu po uzyskaniu pierwszych przychodów.

Jak obniżyć wysokość podatku od najmu nieruchomości?

Jeśli w poprzednich latach mieliśmy stratę podatkową na wynajmie mieszkania, to wciąż możemy ją odliczać, obniżając tym samym podatek. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli przed 1 stycznia 2023 roku przeprowadziliśmy kosztowny remont mieszkania lub uwzględnialiśmy przyśpieszoną amortyzację.

Jeśli najemca nie płaci sam rachunków za media oraz innych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania (np. rachunków za wywóz śmieci, sprzątanie części wspólnych itp.), to musimy poprawnie przygotować umowę najmu. Musimy w niej określić, jaka jest wysokość opłaty za najem i tylko od tej kwoty będziemy płacić podatek. Pozostała kwota nie jest naszym przychodem, ponieważ z niej będziemy pokrywać rachunki. W przypadku braków odpowiednich zapisów w umowie podatek musimy zapłacić od całej kwoty, którą przekazuje nam najemca.

Jeśli ponowimy wysokie koszty lub wynajmujemy kilka nieruchomości, to warto rozważyć możliwość założenia działalności gospodarczej. Wynajmując mieszkanie w ramach działalności, skorzystamy z ogólnych zasad opodatkowania. Trzeba jednak pamiętać o kosztach prowadzenia działalności związanych m.in. z wynagrodzeniem księgowej czy koniecznością płacenia składek na ZUS.

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *